Om oss…

SOPAG Sverige är en ideell förening vars syfte är att utveckla, sprida kunskap och information om Palliativ vård i Väst Afrika. Detta görs genom informations- och utbildningsinsatser och genom att stödja den nationella organisationen SOPAG Guinea.

Hur det startade
Mellan år 2012 och 2013 arbetade Camilla och Marie som teamledare respektive tolk i det palliativa team som Mercy Ship hade under tiden skeppet låg i hamn i Guinea. Efter att skeppet lämnade såg man ett behov av att lämna över de patienter som fanns kvar och Marie tog initiativet till att grunda organisationen SOPAG Guinea. Camilla höll en inledande utbildning för teamet och har sedan dess regelbunden kontakt med dem och har också varit nere i Guinea vid ett par tillfällen.

Kontakt
För mer information kontakta gärna Camilla via mail: sopagsverige@gmail.com
Du hittar oss även på https://www.facebook.com/sopagsverige/

Du kan vara med och stötta
Genom att swisha ett bidrag till nr 123 00 17541 kan du vara med att stödja arbetet.